Contacta por WhatsApp 640 903 359

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Què és el CBC ?

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) és una corporació de dret públic que estableix el punt de trobada dels professionals de la Biologia d'adscripció obligatòria per exercir la professió de Bioleg/loga.

Quins són els seus fonaments jurídics ?

El CBC es regeix sota l’empara de l'article 36 de la Constitució Espanyola, l'article 9.23 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis.

Mitjançant el Decret 345/1997, de 30 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, es constitueix el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, per segregació del Col·legi Oficial de Biòlegs.

Els Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya es van aprovar a l' Assemblea General Extraordinària de 19 de febrer de 1999 i es van publicar mitjançant la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 21 de maig de 1999. DOGC núm. 2898 - 28/05/1999.

Amb data 28 d'abril de 2001 i amb data 11 de abril del 2002 la Junta General Extraordinària va aprovar unes modificacions que respectivament es van publicar mitjançant la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 8 d'agost de 2001 (DOGC núm 3455 20/08/01) , la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del 8 de maig de 2002 (DOGC núm 3635 14/05/2002) i la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del 17 de desembre de 2009 (DOGC núm 5528).

El Reglament de Registre de les Societats Professionals del Col·legi de Biòlegs de Catalunya es va aprovar a la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del 15 de juliol 2009 (DOGC núm 5421)

Qui el composa ?

Poden ser membres del CBC tots els llicenciats en Biologia o Bioquímica i aquells titulats en graus oficials que acreditin un tronc comú substancial amb el grau de biologia que vulguin exercir la professió de biòleg o bioquímic, donat que la col·legiació és obligatòria per exercir com a tal, a excepció dels funcionaris públics i altre personal que, en virtut del seu contracte laboral, presti els seus serveis en les administracions públiques.

Horarios de atención

Puedes contactar con nosotros
12 horas al día en horario:

Lunes a Viernes: 9.30h a 20h (UTC+01:00)
Fin de semana: Cerrado

HORARIO DE VERANO: Lu a Vi de 9h a 18h (UTC+01:00).

mapa de localización de IUSC

En el CENTRO de BARCELONA

Fontanella, 19 | 08010 Barcelona